Historia stylu
Źródłem Uechi-ryu Karate-do jest chiński boks, który nazywany był Pangai-noon.


Shu-Shiwa (1874-1926)

Nauczał tego stylu w mieście Fukushu w prowincji Fukken w Chinach.Shu-Shiwa, Taoista i doskonały malarz-kaligraf był nadzwyczajnym wojownikiem sztuki samoobrony. Reputacja Shu-Shiwa nawet dzisiaj jest znana w mieście Fukushu, a starzy mistrzowie uznali go za bardzo sławnego profesora. Shu-Siwa przyjął Kanbuna Uechi jako swojego ucznia w 1897 roku.


Kanbun Uechi (1877-1948)

Urodził się w maju 1877r. w Isumi, Motobu w Okinawie. W marcu 1897 przed swoimi 20-tymi urodzinami, wyjechał potajemnie z Okinawy do Chin z dwóch powodów. Główną przyczyną była nauka chińskich sztuk samoobrony. W czasie XIX i XX wieku, większość wielkich nauczycieli z Okinawy wyjeżdżała uczyć się do Chin. Drugim powodem było sprzeciwienie się poborowi do japońskiego wojska. Od 1898 roku pod japońskimi rządami młodzież w wieku 20 lat była zmuszona do służby w japońskiej armii. W Okinawie rodzice byli przerażeni oddaniem swoich młodych synów do japońskiego wojska. Zachęcony przez swojego ojca Kanbun potajemnie opuścił wyspę Okinawa w marcu1897 r. przed swoimi 20-tymi urodzinami i udał się w nieznaną podróż do Chin. Kanbun przekazywał wszystkie swoje siły na mistrzowskie opanowanie stylu boksu Pangai-noon od Shu-Shiwa,od którego nauczył się chińskiej medycyny i podstawowej filozofii sztuki samoobrony, co pozostawiło na nim trwałe wrażenie. Po 10 latach ciężkiego trenowania otrzymał stopień mistrza wszystkich sekretów tego stylu od swojego nauczyciela, Shu-Shiwa. Otworzył swoje dojo w Nansoe w Fukushu za pozwoleniem Shu-Shiwa. Kanbun Uechi posiadał wyróżnienie za bycie jedynym w Okinawie nauczycielem sztuk samoobrony, uczącym się w Chinach i mającym doskonałą szkołę z wieloma uczniami. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo Kanbun był silny, ponieważ utrzymanie sztuki samoobrony dojo w Fukushu przez obcokrajowca było prawie niemożliwe. Nauczyciele dojo mieli wiele rywali, Kanbun był zobowiązany do pokazywania swoich umiejętności walecznych, by odpierać silnych rywali. Kanbun Uechi wyjechał z Chin do Okinawy w lutym 1910 r. w wyniku zamknięcia jego dojo z powodu smutnego zdarzenia : jeden z jego uczniów zabił przypadkowo przeciwnika podczas sporu o potrzebną do rolnictwa wodę w czasie bezdeszczowej pory. Ludność wiejska obwiniała za wypadek Kanbuna. Ten smutny wypadek pozostał na długi czas w sercu Kanbuna UECHI i stał się przyczyną zaprzestania nauki tego, czego dowiedział się w Chinach. Zdał sobie sprawę, że Kenpo (sztuka walki dla obrony koniecznej) staje się narzędziem do zabijania, jeśli jest ono używane lekkomyślnie. Dlatego odmówił nauczania Pangai-noon Kenpo w  Okinawie, pomimo,iż jego reputacja jako wielkiego eksperta chińskiego boksu była już szerzona przez Mr. Goken-ki, chińskiego kupca herbaty i eksperta od Hakkaku-ken(boks białego żurawia). Mr. Goken-ki miał również duży wpływ na nauczycieli Karate z Okinawy. Z pewnością żył on i umarł w Okinawie. Kanbun powrócił do Okinawy w lutym 1910 r. i zaczął uprawiać ziemię w swoim ojczystym domu w Izumi, Motobu, w północnej części wyspy. Po upływie 3 miesięcy od powrotu, ożenił się z Goze Toyama. Jego małżeństwo było udane, ponieważ był on następcą rodziny. Jego pierwszy syn, Kanei, urodził się w lipcu 1911 r. W 1924 r. Kanbun wyjechał z Okinawy do prefektury Wakayama blisko Osaki - głównej wyspy Japonii, aby pracować w fabryce. W 1926r. zdecydował uczyć sztuki samoobrony Pangai-noon swoich przyjaciół w fabryce, takich jak Tomoyose Ryuyu i Uehara Saburo, ponieważ nie mógł odmówić ich usilnym prośbom. W 1932 r. otworzył dojo w mieście Wakayama, aby uczyć Pangai-noon Kenpo publicznie. Nauczał tam do 1947r. Od 1910r.-jego powrotu z Chin aż do 1926r.-kiedy zaczął uczyć sztuki samoobrony, Kanbun UECHI trzymał w tajemnicy to, czego nauczył się w Chinach. Powodem jego 16-letniej ciszy było to, iż eksperci karate z Okinawy nie uczyli z łatwością sztuki samoobrony, gdyż lekkomyślnie użyta umiejętność walki stawała się to bardzo niebezpiecznym narzędziem do zranienia innej osoby. Eksperci z Okinawy od dawna uważali także, że karate było sztuką rodzinną przechodzącą z ojca na syna, dlatego inne osoby nie powinny być tak swobodnie uczone karate.


Kanei Uechi (1911-1991)

Pierwszy syn Kanbuna wyjechał do Wakayama w 1927r. w wieku 16 lat, aby dołączyć do ojca. Uczył się Pangai-noon Kenpo pod jego wskazówkami. Po 10 latach ciężkiego treningu otrzymał od niego mistrzowski certyfikat. W 1940 r. Kanei UECHI zajął miejsce ojca jako drugie pokolenie stylu Pangai-noon. Przeprowadził się do Amagasaki City of Hyogo w celu otwarcia własnego dojo. Zmienił nazwę Pangai-noon Kenpo na Uechi-ryu Karate-jutu, ponieważ Paingai-noon w chińskim języku znaczyło w połowie twardo,w połowie miękko, co nie miało jasnego znaczenia w języki japońskim. Drugim powodem była chęć zapamiętania zasługi jego ojca za wprowadzenie chińskiego boksu do Japonii z tak wielkim wysiłkiem. Od 1937r. do 1942r. Kanei Uechi uczył Uechi-ryu Karate w Osaka i Hyogo.W kwietniu 1942r. powrócił do Okinawy i osiedlił się w Nago, w północnej części Okinawy i rozpoczął nauczanie Uechi-ryu Karate ludności z Okinawy. Styl chińskiego boksu Pangai-noon został wprowadzony do Okinawy z Chin przez Kanbuna Uechi w 1910r. Stylu tego nie uczył Kanbun w Okinawie, ale był on nauczany i rozwijał się od 1926r. w Japonii, w Hyogo i Osaka w czasie pierwszego okresu historii Uechi-ryu. Styl Pangai-noon powrócił do Okinawy i pojawił się jako Uechi-ryu w 1942r. Minęło 32 lata od wprowadzenia tego stylu w 1910r., aż do ponownego pojawienia się w Okinawie w 1942r. To jest powód, dlaczego Uechi-ryu aż do 1960r. było nazywane w Okinawie jako wyjątkowe  karate., i obecnie jest dobrze znane na całym świecie. Założyciel Uechi-ryu, Kanbun Uechi zmarł w 1948 na wyspie Lejima w Okinawie. Jego pierwszy syn, Kanei Uechi odniósł sukces jako drugie pokolenie Uechi-ryu. Kanei Uechi poświęcił całe swoje życie, aby rozwijać styl Uechi-ryu Karate - do. Stworzył podstawowe ćwiczenia ? Kata i Bunkai oraz takie metody nauczania, aby początkujący mogli z łatwością uczyć się Karate. Kanbun Uechi wnióśł trzy Kata z Chin : Sanchin, Seisan i Sanseiryu. Kanei stworzył Hojo-Undo(podstawową technikę ćwiczeń), Kanshiwa, Seiryu oraz  Kanchin. Uczeń Kanei - Seiki Itokazu, stworzył Kanshu, a uczeń Kanbun - Saburo Uehara stworzył Seichin. W czasie drugego pokolenia w latach 1950-1990 Uechi-ryu rozwinął się jako jeden z największych stylów karate w Okinawie. Rozszerzył się na Stany Zjednoczone, Kanadę, kraje Ameryki Zachodniej oraz kraje europejskie. Kanei Uechi przyczynił się także dla towarzystwa Karate z Okinawy przez wykonywanie obowiązków prezesa Karate-do Federatio z Okinawy w latach 70-tych.


Kanmei Uechi (1941-)

Który uczy w Honbu Dojo w Futenma, Okinawa, Japonia. Jest on prezesem Uechi-ryu Karate-do Association. Kenmei ma trzech synów, którzy mają wybitne zdolności karate. Czwarte pokolenie Uechi-ryu jest więc zagwarantowane. Okinawa jest sławna jako miejsce narodzin Karate, ale rodzina Uechi jest wyjątkowa w Okinawie, ponieważ nie ma tam drugiej takiej rodziny, w której jeden styl karate jest przekazywany z pokolenie na pokolenie.

Czym jest Pangai-noon?

Pangai-noon to nazwa chińskiego boksu, który powstał na podstawie ruchów walczącego smoka (Ryu w języku japońskim),tygrysa( Ko lub Toa) oraz żurawia(Kaku lub Tsuru). Zarówno ostre jak elastyczne ruchy tych trzech walczących zwierząt są widoczne w każdym Kata w Uechi-ryu. Z tego powodu styl ten został nazwany Ryu-Ko-Kaku Ken(boks). Pangai-noon to chińskie słowo, które wymawiane jest Han-kô-nan po japońsku. Oznacza to ? w połowie miękki, w połowie twardy. Sens tego polega na tym, iż powinniśmy używać podczas walki zarówno twardych, jak i miękkich elementów. Natura składa się z twardych i miękkich elementów - na przykład woda jest miękka, a kamień twardy. Strumień płynie miękko,łagodnie, ale po ciężkim deszczu pokazuje swoją moc. Metoda w połowie twardo, w połowie miękko uczy nas, że musimy stosować różnie i swobodnie twarde i miękkie techniki poprzez rozpoznanie sytuacji, w której powinniśmy użyć najbardziej skutecznej metody.

Jakie są cechy charakterystyczne Uechi-ryu Karate-do?
 
1) Uechi-ryu ma 8 kata, które pokazują prawie wszystkie defensywne i ofensywne techniki przy użyciu otwartych rąk. Okrężny ruch dla wykorzystania formowania siły jest szczególny dla technik obronnych.
 
2) Kata Sanchin jest używany dla usztywniania ciała i ćwiczeń oddychania.
 
3) Uechi-ryu ma znaczenie dla muskularności ciała, dlatego wykonujemy ćwiczenia z wytrwałością poprzez uderzanie się wzajemnie z partnerem.
 
4) Uechi-ryu praktykuje zarówno ciężkie techniki tj : uderzanie pięścią i kopanie, jak i miękkie techniki ? techniki rzucania i blokowania. Techniki te muszą być stosowane w zależności od sytuacji.
 
5) Uechi-ryu jest oparty na chińskim boksie ? Pangai-noon, który powstał na podstawie ruchów walczącego smoka, tygrysa i żurawia.
 
6) Styl ten nazywany jest także Ryu-Ko-Kaku Ken. Zarówno ostre jak i elastyczne ruchy walczących zwierząt są widoczne w kata Uechi-ryu. Z tego powodu używamy tych trzech zwierząt jako symbol Uechi-ryu.

Tarcza Uechi-ryu
Ośmiokąt: osiem kata Uechi-ryu
Kwadrat: symbol siły
Kolistość: harmonia i pokój
Chryzantemy: długie życie
Trzy białe wznoszące się chmury: symbol Okinawy i dobrobytu.
Kolor nie jest ważny, ale zasadniczo jest biały.

Geografia Okinawy

Okinawa składa się z ze 160 małych wysp, z których 49 jest zaludnionych. Na największej wyspie żyje 1 milion ludzi, a stolicą Okinawy jest Naha, gdzie żyje 350000 mieszkańców.Okinawa znajduje się około 1600 km od Tokio, czyli około 2,5 h drogi samolotem.W Okinawie występuje klimat tropikalny, a średnia roczna temperatura to 23 stopnie. Produkty rolnicze takie jak trzcina cukrowa, ananas, mango i wiele różnych tropikalnych owoców można zobaczyć na targach warzywnych. Z powodu tropikalnego klimatu oraz pięknego morza i plaż, miesięcznie odwiedza Okinawę 500,000 turystów z japońskich wysp, Taiwanu, Korei i innych azjatyckich krajów. Okinawa znana jest z tego, iż ludzie żyją tutaj najdłużej na całym świecie ,średnia długość życia kobiet wynosi 88 lat, a mężczyzn 78 lat. Przyczyną tego, iż w Okinawie ludzie żyją najdłużej jest jedzenie zdrowej żywności, sposób życia, wedle którego trzy pokolenia żyją razem, a także uprawianie Karate, Kobudo i innych sportów.

Historia Okinawy

Okinawa była królestwem nazywanym Ryukyu. Aż do początku XV wieku Ryukyu było rozdzielone na trzy obszary : Hokuzan, Chuzan, and Nanzan. W 1429 król Sho-Hassi z Chuzan pokonał władców dwóch obszarów i połączył wyspy w Królestwo Ryukyu. Królestwo cieszyło się dobrobytem dzięki handlowi zagranicznemu z innymi azjatyckimi krajami, zwłaszcza z Chinami. Ryukyu było krajem niezależnym, ale wprowadzone zostało polityczne podporządkowanie w stosunku do Chin ze względu na handel.Ryukyu otrzymał bardzo duże wpływy polityczne, ekonomiczne oraz w sferze kultury z Chin poprzez wymianę handlową, która była kontynuowana od VII lub VIII wieku aż do XIX wieku. W czasie wymiany handlowej, ludność Ryukyu rozwijała techniki samoobrony zwane Te poprzez naukę chińskiej sztuki samoobrony. Technika Te została przekształcona obecnie w Karate-do. W 1609 władca Satumy, obecnie Kagoshimy w Japonii, zdobył Królestwo Ryukyu, które stało się mu podporządkowane. W tym czasie rząd Japonii zamknął państwo na inne kraje z powodu narodowej polityki wyodrębniania państwa. Dlatego właśnie władca Satumy potrzebował użycia Ryukyu dla tajnego handlu zagranicznego. Królestwo Ryukyu kontynuowało związek podporządkowania do Satuma Lord do 1868r., gdy Japonia stworzyła swoje unowocześnienie. W Japonii skończyło się panowanie feudalnego rządu, który zmieniony został 1868 r. na rząd parlamentarny. Królestwo Ryukyu zostało rozwiązane i przekształciło się w Okinawę jako jedną z japońskich prefektur w 1879. Na początku 1500r. król Sho-Shin(1477-1526) zakazał ludziom noszenia broni. Rząd Satuma także zakazał ludności Okinawy noszenia broni po najeździe w 1609r. Te polityczne techniki rządzenia ludźmi sprzyjały nauce samoobrony zwanej Te ou Karate. Technika ta była nauczana potajemnie i przechodziła potajemnie z pokolenia na pokolenie. Lecz po unowocześnieniu Japonii w 1868 r, Karate było już nauczane w szkołach. Master Anko ITOSU, ekspert Shurite, spierał się, iż Karate powinno oznaczać sztukę samoobrony, mającą taką sama wartośc jak Judo lub Kendo. Z powodu sporu i wysiłków Master ITOSU, zostało przyjęte nauczanie Karate w publicznych szkołach. Dlatego lata 90-te to świtanie współczesnego Karate, a Master Anko ITOSU nazywany jest ojcem współczesnego Karate.
Linki [rozwiń »]:
[« zwiń]: grill wiszący - kod: 1713-1030-1817
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.