Kluby
Częstochowa
al. Niepodległości 30
instruktor : Zbigniew Rychlewski

Kłomnice
Hala Sportowa w Kłomnicach
instruktor : Zbigniew Rychlewski
asystent : Barbara Musiał

Gdynia
Klub w Budowie
Zapisy od września 2008r.
Informacje:
Marcin Musialik
tel. 692-089-756

Warszawa
ZAPISY:
poniedziałki i środy godz. 17.00-18.30
Informacje pod nr tel. (692-089-756)
Marcin Musialik